Bitcoin Exchange Flows

Theo dõi dòng tiền Bitcoin

BTC: All Exchanges Reserve

Số lượng BTC được giữ trong tất cả các ví của sàn giao dịch.

Loading...
BTC: All Exchanges Netflow

Hiệu số Nạp Rút BTC trên các sàn giao dịch.

Loading...
BTC: All Exchanges Inflow

Số lượng BTC được Nạp trên các sàn giao dịch.

Loading...
BTC: All Exchanges Outflow

Số lượng BTC được Rút khỏi các sàn giao dịch.

Loading...