Bitcoin Flow Indicator

Chỉ báo lưu lượng Bitcoin

BTC: Miners' Position Index (MPI)

Tỷ lệ BTC rời khỏi tất cả các ví của thợ đào so với mức trung bình động 1 năm của nó. Các giá trịtrên 2 cho thấy hầu hết các thợ đào đang bán.

Loading...
BTC: Tình hình thợ đào 7 ngày qua