ETH 2.0

Điều kiện kích hoạt ETH 2.0 yêu cầu ít nhất 524,288 ETH với mỗi trình xác thực là 32 ETH

ETH: Total Value Staked

Tổng số ETH đã staked

Loading...
Number of ETH 2.0 Deposits

Số ETH Deposit hàng ngày

Loading...